Tulevat koulutukset

Järjestyksenvalvojan peruskurssi

Himangalla huhtikuussa sekä toukokuussa

ilmoittautumiset info@pohjanmaanturvapalvelu.com mennessä

Koulutukset

Järjestyksenvalvojan peruskoulutus (vähintään 32 h)

Järjestyksenvalvojan peruskoulutus tarjoaa valmiudet toimia järjestyksenvalvojana tavanomaisissa yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa. Kurssilla opitaan tuntemaan järjestyksenvalvojan oikeudet ja velvollisuudet. Teoriaosuuksissa perehdytään järjestyksenvalvontaan lähinnä siihen liittyvän lainsäädännön avulla. Tavoitteena on, että kurssin jälkeen osallistujat tuntevat järjestyksenvalvontaan liittyvän lainsäädännön ja osaavat toimia lain mukaan käytännössä.
Voimakeinojen käytännön harjoittelussa käydään läpi mm. käsirautojen, muovisten siteiden (nippusiteiden) ja patukan käytön perusteet sekä opitaan alkeita sidonnoista ja kuljetusotteista.
Koulutukseen kuuluu myös hätäensiapuosio.


Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus (12 h)

Toimialueen poliisilaitos voi edellyttää, että järjestyksenvalvojana saa toimia vain järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen lisäksi järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutuksen hyväksytysti suorittanut henkilö, jos järjestyksenvalvojan tehtävä tai työturvallisuus sitä vaatii. Koulutus sisältää teoriaosuuden mm. voimankäytön perusteista ja voimankäyttövälineistä sekä voimankäyttöön liittyviä käytännön harjoituksia.


Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus (vähintään 8 h)

Haettaessa uudelleen järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä, tulee se tehdä kuuden kuukauden kuluessa aikaisemman hyväksynnän päättymisestä (kortin uusiminen). Hakemukseen liitetään todistus järjestyksenvalvojan kertauskoulutuksen hyväksytystä suorittamisesta. Järjestyksenvalvojan kertauskoulutuksessa kerrataan peruskurssilla opittua ja perehdytään lainsäädännön muutoksiin. Koulutukseen sisältyy myös voimakeinojen käytännön harjoittelua.


Vartijan erityinen voimankäyttökoulutus

Yleinen osa (vähintään 4 h)

Vartijan erityisen voimankäyttökoulutuksen yleisessä osassa perehdytään säännöksiin voimankäytöstä ja vartijan voimankäyttövälineistä. Lisäksi kurssilla pohditaan millaisia erilaisia mahdollisia kohdehenkilöitä on ja opiskellaan toimintamalleja heidän kohtaamisessaan aina kommunikoinnista toimintaan väkivalta- ja uhkatilanteissa.

Kaasusumutinta koskeva erityinen osa (vähintään 5 h)

Kaasusumuttimen kantaminen järjestyksenvalvojatehtävissä edellyttää vartijan erityisen voimankäyttökoulutuksen yleisen osan ja kaasusumutinta koskevan erityisen osan hyväksyttyä suorittamista.
Kurssilla opiskellaan mm. kaasusumuttimen hallintaa ja käyttöä koskevat säännökset ja perehdytään kaasusumuttimen rakenteeseen ja ominaisuuksiin sekä sen sisältämiin aineisiin. Käytännön harjoittelussa käytetään sekä vesi-, että kaasusumuttimia. Kurssilla opetetaan myös oikeanlainen ensiapu ja jälkihoito kaasusumuttimen käyttötilanteiden jälkeen.


Teleskooppipatukkaa koskeva erityinen osa (vähintään 5 h)

Kurssilla  opiskellaan mm. teleskooppipatukan hallintaa ja käyttöä koskevat säännökset ja perehdytään mm. kaasusumuttimen rakenteeseen ja ominaisuuksiin sekä käyttöön. Käydään läpi tarkasti lyönnin kohdealueet ja kielletyt alueet. Käytännön harjoittelussa käytetään erityisesti patukkaharjoitteluun suunniteltua suoja-asua. Kurssilla opetetaan myös oikeanlainen ensiapu ja jälkihoito teleskooppipatukan käyttötilanteiden jälkeen.


Tieturva 1 (vähintään 8 h)

Tieturva on koulutusohjelma, jolla Tiehallinto yleisten teiden pitäjänä ja rakennuttajana varmistaa tiellä työskentelevien yleisen perehdytyksen ja tietämyksen liikenteen aiheuttamiin vaaratekijöihin ja tiellä työskentelyn edellytyksiin. Tieturva 1-kurssi on tarkoitettu jokaiselle tiellä työskentelevälle. Järjestämme myös liikenteenohjaajan kursseja.


Ensiapukoulutus

Yrityksemme järjestää silloin tällöin erilaisia ensiapukoulutuksia, joiden sisältöä ja pituutta voidaan räätälöidä tarpeen mukaan. Kouluttajilla on monen vuoden kokemus terveydenhuoltoalalta.
 

Copyright © 2019 Pohjanmaan Turvapalvelu