Palvelut

Turvasuojaus

Turvasuojaustehtävällä tarkoitetaan sellaista työtehtävää, jossa voidaan päästä käsiksi toimeksiantajan turvallisuusjärjestelyjen kannalta luottamuksellisiin tietoihin. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi hälytysjärjestelmien asennus-, muutos- ja korjaustehtävät.

Turvasuojaajaksi hyväksymisen myöntää kihlakunnan poliisilaitos ja merkiksi siitä, hyväksytty saa turvasuojaajakortin. Turvasuojaajakortti on pidettävä mukana turvasuojaustehtävissä ja se on esitettävä pyydettäessä. Tilaajan on kuitenkin hyvä muistaa, että turvasuojaajakortti on tietynlainen  tae turvasuojaajan luotettavuudesta, mutta ei ammattitaidosta.

Yrityksemme turvasuojaajilla on kortin lisäksi usean vuoden käytännön kokemus erilaisten hälytysjärjestelmien suunnittelusta ja toteutuksesta. Suunnittelemme ja asennamme hälytysjärjestelmiä aina kotitalouksista ja pienistä yriystiloista suuriin teollisuushalleihin.

Laadimme myös aina turvasuojaajatoimitaa koskevan lainsäädännön edellyttämän palvelusopimuksen turvasuojaustehtävistä.

Turvallisuuspäällikköpalvelut

Jos yrityksesi tai yhteisösi tarvitsee turvallisuuspäällikköä, on usein taloudellisesti järkevin vaihtoehto ostaa osa-aikainen turvallisuuspäällikköpalvelu, jossa työaika muotoutuu asiakkaan tarpeen mukaan. Toimiessaan useassa yrityksessä, osa-aikainen turvallisuuspäällikkö kykenee seuraamaan läheltä turvallisuuden kehittymistä. Hän voi paremmin vertailla erilaisia turvallisuusratkaisuja ja näin valita parhaiten asiakkaan tarpeisiin sopivan rakaisun.

Turvallisuuspäällikön tehtävät voivat olla yrityksestä riippuen hyvin erilaisia. Yleensä työtehtävät käsittävät konsultointia, turvallisuusratkaisujen suunnittelua ja niiden toimeenpanon johtamista ja valvontaa sekä vaadittavien dokumenttien laadintaa viranomaisille.

Myös pienet yritykset hyötyvät osa-aikaisen turvallisuuspäällikön käyttämisestä. Pieni yritys voi ostaa turvallisuuspäällikköpalvelun esim. hälytysjärjestelmän hankinnan tai vartioinnin toimeksiannon yhteydessä. Edellä mainituissa tilanteissa turvallisuuspäällikkö istuu yrittäjän apuna neuvottelupöydässä varmistamassa että myyty palvelu on riittävän hyvätasoista ja yrittäjän käyttötarkoitukseen sopivaa. Lisäksi hän estää, ettei palvelun tarjoaja myy kohtuuttoman kalliita ja tarpeettomia palveluita yrittäjälle.

Järjestyksenvalvonta

Järjestyksenvalvontatehtävissä pyrimme tarjoamaan hyvää asiakaspalvelua riittävällä jämäkkyydellä. Kehittelemme koko ajan palveluamme, jottei tapahtumanjärjestäjän tarvitsisi puuttua järjestyksenvalvonnan käytännön järjestelyihin. Tarvittaessa järjestämme itse järjestyksenvalvojiemme taukotilan ja ruokahuollon. Meiltä voi myös vuokrata tapahtumassa mahdollisesti tarvittavan, poliisin tarkastaman ja hyväksymän säilöönottotilan sekä ensiaputilan. Vuokraamme myös lainmukaisia järjestyksenvalvojan liivejä ja radiopuhelimia.
Käytettävissämme on oman henkilökunnan ja alihankkijoiden hankilökunta mukaanlukien n. 80 järjestyksenvalvontaa. Järjestyksenvalvojien valinnassa kiinnitämme huomiota nuhteettomaan taustaan sekä sopivuuteen alalle.
 

 

Copyright © 2019 Pohjanmaan Turvapalvelu